https://augdal.no/Skins/Menu/link.html

Åsveien skole og ressurssenter

Byggherre: Trondheim kommune

Vår oppdragsgiver: Betonmast Trøndelag AS

Byggeår: 2013 – 2015

Beskrivelse av prosjektet: Ny skole og idrettshall på Sverresborg.

Våre leveranser har bestått av:

  • Grunnarbeider for skolebygg og idrettshall

  • Opparbeidelse av infrastruktur med fjernvarme, vei, vann, avløp og overvannssystem
    med store regnbed tilknyttet fordrøyningsanlegg

  • Opparbeidelse av stort utendørs aktivitetsområde med kunstgressbane og grøntarealer


Levert av  
mangadexmangadex