https://augdal.no/Skins/Menu/link.html

Heimdal VGS

Byggherre: Sør-Trøndelag fylkeskommune

Vår oppdragsgiver: Skanska Norge AS

Byggeår: 2016 – 2018

Beskrivelse av prosjektet: Det bygges ny Heimdal videregående skole med en kapasitet på over 1000 elever på Saupstad. I tillegg bygges det også en ny idrettshall med tre flater. Skolen skal stå ferdig til innflytting i august 2018.

Våre leveranser har bestått av:

  • Utgraving av tomt for ny videregående skole, p-kjeller og idrettshall

  • Sprenging av fjell samt sikringsarbeid mot ras

  • Opparbeidelse av omfattende VA-anlegg

  • Opparbeidelse av utomhusområder


       


 
Levert av  
mangadexmangadex