https://augdal.no/Skins/Menu/link.html

Kolstad kirkegård og urnelund

Byggherre: Kirkelig fellesråd i Trondheim

Byggeår: 2011 – 2013

Beskrivelse av prosjektet: I 2013 sto kirkegården og urnelunden på Saupstad ferdig. Bydelen har fått et flott parkområde.

Våre leveranser har bestått av:

  • 30 000 m2 opparbeidet kirkegårdsarealer

  • 3 000 m2 asfalterte veier

  • 2 000 m VA-ledningsanlegg

  • 100 000 m3 ekstern og intern masseflytting

  • 27 000 m2 opparbeidet plener og plantefelt

  • 600 m2 dobbeltsidig kirkegårdsmur i naturstein med portaler og trapper


Levert av  
mangadexmangadex