Miljø- og bærekraft

Som en seriøs maskinentreprenør som opererer i Trondheims-regionen, er vår målsetning å ivareta miljø og bærekraft i utførelsen av vårt arbeid. Som en Miljøfyrtårn-bedrift siden 2011 har vi gjennom vårt mangeårige arbeid for et bedre miljø jobbet bevisst og aktivt for å redusere vårt klimaavtrykk. Vi har gjort gode klimavalg blant annet ved å anskaffe elektriske gravemaskiner og annet elektrisk småutstyr.

Vi har satt fokus på å redusere tomgangskjøring for å begrense vårt klimagassutslipp, vi benytter biodiesel der det legges til rette for det og vi benytter AD-blue-teknologi på alle fossile gravemaskiner og på noen arbeidsbiler, noe som reduserer NOX-utslipp med inntil 90 %. I tillegg jobber vi systematisk med vår avfallshåndtering for å oppnå mest mulig ombruk og minst mulig avfall. Se redegjørelse for vår Miljøpolitikk og rapport for vårt miljøarbeid.

    Åpenhetsloven og aktsomhetsvurdering

        I henhold til Åpenhetsloven plikter vi å jobbe målrettet for å ivareta respekt for menneskerettigheter og grunnleggende arbeidsforhold. Vår målsetning er å ansette, utvikle og bygge opp en faglig sterk og kompetent arbeidsstyrke. I vårt rekrutteringsarbeid ligger de grunnleggende prinsipper om likestilling, inkludering og mangfold til grunn når vi ansetter nye arbeidstakere. Vi er en godkjent lærebedrift og ønsker å ta ansvar for å rekruttere nye medarbeidere til bransjen vår. Vi skal til enhver tid ha lærlinger ansatt.

    Vi imøteser gjerne forbedringsforslag vedr. vårt miljø- og bærekraftarbeid.