I regi av Statsbygg bygges nytt bygg for NTNU og Sit.

NTNU og Sit – Elgesetergate 10

Prosjektnavn: NTNU og Sit – Elgesetergate 10
Kontraktssum: 12 mill
Periode: 2020-2023
Type: Grunn- og VA-arbeider
Oppdragsgiver/byggherre: Backe Trondheim AS for Statsbygg

Nøkkelopplysninger:

  • Grunnarbeider for nytt skole- og idrettsbygg
  • Utgraving og opplasting av store mengder forurenset masse
  • VA-anlegg
  • Kabelanlegg