Ny barneskole med stort utendørs aktivitetsområde i Børsa.

Børsa Skole

Byggherre: Skaun kommune
Vår oppdragsgiver: Skanska Norge AS
Byggeår: 2014 – 2015

Våre leveranser har bestått av:

  • Grunnarbeid i forbindelse med bygging av skole og idrettshall
  • Utendørs VA
  • Opparbeidelse av utomhusområde, inklusive kunstgressbane
  • Montasje av lekeutstyr
  • Skjøtsel av vegetasjon i 3 år