I regi av Nidelven Utvikling AS og Trondheim kommune ble det bygget ny veg mellom Tiller og Sjetnemarka ifm. utbygging av nesten 1000 boliger.

Hallsteingård

Prosjektnavn: Hallsteingård
Kontraktssum: 50 mill
Periode: 2019-2021
Type: Infrastruktur
Oppdragsgiver/byggherre: Trondheim kommune, Kommunalteknikk

Nøkkelopplysninger:

  • Bygging av 1 km ny veg inkl. gang- og sykkelveg
  • Bygging av interne veger inkl. fortau
  • Masseflytting og oppfylling
  • Ny hovedvannledning mellom Trondheim og Melhus
  • VA-anlegg
  • Gatelys- og kabelanlegg
  • Natursteinsmurer
  • Skibru