I regi av Trondheim kommune bygges ny gang- og sykkelbru over Bjørndalen. Denne skal koble sammen Saupstad og Tiller

Saupstadbrua

Prosjektnavn: Saupstadbrua
Kontraktssum: 35 mill
Periode: 2021-2023
Type: Infrastruktur
Oppdragsgiver/byggherre: Kruse Smith Anlegg AS for Trondheim kommune

Nøkkelopplysninger:

  • Grunnarbeider for ny gangbru
  • Heving av Bjørndalen
  • VA-anlegg
  • Omlegging av eksisterende vannledning
  • Spunting for ny vannledning
  • Skogsrydding i trasé for ny bru