I regi av Trondheim kommune bygges ny skole og idrettshall på Nidarvoll.

Nidarvoll skoler og haller

Prosjektnavn: Nidarvoll skoler og haller
Kontraktssum: 23 mill
Periode: 2021-2023
Type: Grunn- og VA-arbeider
Oppdragsgiver/byggherre: Skanska Norge AS for Trondheim kommune

Nøkkelopplysninger:

  • Grunnarbeider for skole og haller
  • VA-anlegg