Vi tilbyr blant annet følgende tjenester

Vi utfører arbeider for private og offentlige utbyggere. Dette kan være alt fra skole- og næringsbygg, til boligprosjekter og infrastruktur.

Grunn- og terrengarbeider

Som en maskinentreprenør med over 60 års fartstid, har vi solid erfaring med grunn- og terrengarbeider

Vei,- vann- og avløpsanlegg

Det er avgjørende for samfunnet vårt med en velfungerende infrastruktur…

Utomhusarbeid

Det er denne siste avslutningen som er synlig for alle, og hvor man lett kan bedømme det ferdige resultatet på overflaten

Mur og betongarbeider

Vi oppfører det meste av murer, samt bygging av betongkonstruksjoner for bolighus, garasjer, VA-anlegg etc