Det bygges ny Heimdal videregående skole med en kapasitet på over 1000 elever på Saupstad. I tillegg bygges det også en ny idrettshall med tre flater. Skolen skal stå ferdig til innflytting i august 2018.

Heimdal VGS

Byggherre: Sør-Trøndelag fylkeskommune
Vår oppdragsgiver: Skanska Norge AS
Byggeår: 2016 – 2018

Våre leveranser har bestått av:

  • Utgraving av tomt for ny videregående skole, p-kjeller og idrettshall
  • Sprenging av fjell samt sikringsarbeid mot ras
  • Opparbeidelse av omfattende VA-anlegg
  • Opparbeidelse av utomhusområder