Vi tilbyr

Vei,- vann- og avløpsanlegg

Det er avgjørende for samfunnet vårt med en velfungerende infrastruktur. Vi utfører veg-, vann- og avløpsarbeider knyttet til vegbygging, boligtomter, næringsbygg og forretningslokaler på oppdrag fra både offentlige og private aktører. Vår bedrift har solid og lang erfaring innen arbeid med vann- og avløpsanlegg. Våre dyktige rørleggere har både ADK-sertifikat samt sertifikat for sveising av rør og rørdeler, og utfører jobben i henhold til gjeldende normer og regelverk.

Vi er godkjent i tiltaksklasse 3 innen fagområdet vannforsynings- og avløpsanlegg, samt i tiltaksklasse 3 i fagområdet veg- og grunnarbeider.