Ny skole og idrettshall på Sverresborg.

Åsveien skole og ressurssenter

Byggherre: Trondheim kommune
Vår oppdragsgiver: Betonmast Trøndelag AS
Byggeår: 2013 – 2015

Våre leveranser har bestått av:

  • Grunnarbeider for skolebygg og idrettshall
  • Opparbeidelse av infrastruktur med fjernvarme, vei, vann, avløp og overvannssystem
    med store regnbed tilknyttet fordrøyningsanlegg
  • Opparbeidelse av stort utendørs aktivitetsområde med kunstgressbane og grøntarealer