I regi av Heimdal Bolig AS/Solbergåsen AS, er arbeidene med boligutbygging på Solbergåsen igangsatt.

Solbergåsen

Prosjektnavn: Solbergåsen
Kontraktssum: 15 mill
Periode: 2021-2022
Type: Grunn-, VA- og betongarbeider
Oppdragsgiver/byggherre: Heimdal Bolig AS (Solbergåsen AS)

Nøkkelopplysninger:

  • Grunn- og betongarbeider for 3 byggetrinn
  • Offentlig og privat VA-anlegg
  • Fjellsprenging og fjellsikring
  • Permanent sikring med rekkverk