I 2013 sto kirkegården og urnelunden på Saupstad ferdig. Bydelen har fått et flott parkområde.

Kolstad kirkegård og urnelund

Byggherre: Kirkelig fellesråd i Trondheim
Byggeår: 2011 – 2013

Våre leveranser har bestått av:

  • 30 000 m2 opparbeidet kirkegårdsarealer
  • 3 000 m2 asfalterte veier
  • 2 000 m VA-ledningsanlegg
  • 100 000 m3 ekstern og intern masseflytting
  • 27 000 m2 opparbeidet plener og plantefelt
  • 600 m2 dobbeltsidig kirkegårdsmur i naturstein med portaler og trapper