I regi av Statens vegvesen, og som en del av Miljøpakken, ble Heimdal stasjon tilrettelagt for metrobuss.

Metrobuss Heimdal stasjon omstigningspunkt

Kontraktssum: 10,1 mill
Periode: 2019-2020
Type: Infrastruktur
Oppdragsgiver/byggherre: Statens vegvesen Region Midt

Nøkkelopplysninger:

  • Bygging av metrobussholdeplasser med tilhørende justering av veg- og fortausareal
  • Grunnarbeider for stasjonscafé
  • Beplantning og utstyr