To nye boligblokker med parkeringskjeller på Byåsen.

Drivhusveien

Byggherre: Heimdal Bolig AS
Vår oppdragsgiver: Consto Trøndelag AS
Byggeår: 2016 – 2017

Våre leveranser har bestått av:

  • Grunnarbeid i forbindelse med bygging av boligblokker
  • Utendørs VA
  • Opparbeidelse av utomhusområde med lekeutstyr